Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: Projekt Hitecarlo → Partneři projektu
iduzel: 14675
idvazba: 17827
šablona: stranka
čas: 16.7.2024 17:43:34
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 14675
idvazba: 17827
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'hitecarlo.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/partneri'
iduzel: 14675
path: 8549/14346/14348/14367/14675
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Partneři projektu

Projekt Hitecarlo (Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové) je řešen třemi organizacemi s technickoinženýrským zaměřením: VŠCHT Praha, ČVUT v Praze a ÚJV Řež, a.s.. Příjemce dotace VŠCHT Praha je koordinátorem projektu a společně s dalšími dvěma partnery ČVUT v Praze a ÚJV Řež, a.s. tvoří konsorcium, které využije synergie v expertízách jednotlivých pracovišť k dosažení vytýčených cílů projektu. Členové konsorcia včetně odpovědných řešitelů za jejich organizaci a jejich hlavních úkolů v projektu jsou uvedeny níže.

logo VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha)

Odpovědný řešitel/ koordinátor:

      doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
      Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší
      Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
      Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
      e-mail:Karel.Ciahotny@vscht.cz
      Tel.: (+420) 22044 4228

Hlavní úkoly v projektu:

Vedení a řešení čtyř projektových aktivity: A – Management projektu, B - Analýza stavu výzkumu a vývoje metod a technologie záchytu CO2 vysokoteplotní sorpcí ve světě, a aktivity C – Experimentální výzkum karbonátové smyčky a vhodných sorbentů s modelovým plynem v laboratorních podmínkách. Zároveň se podílí na řešení aktivity D - Koncepce pilotního zařízení pro výzkum záchytu CO2 vysokoteplotní sorpcí s využitím karbonátové smyčky v poloprovozních podmínkách.

logo ČVUT

České vysoké učení v Praze (ČVUT v Praze)

Odpovědný řešitel:

      Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
      ČVUT v Praze, Fakulta strojní
      Technická 1902/4, 166 07 Praha 6
      e-mail: jan.hrdlicka@fs.cvut.cz
      Tel.: (+420) 224357974

Hlavní úkoly v projektu:

Vedení a řešení projektové aktivity D - Koncepce pilotního zařízení pro výzkum záchytu CO2 vysokoteplotní sorpcí s využitím karbonátové smyčky v poloprovozních podmínkách.

Zároveň se podílí na řešení aktivity - Výchozí dokumentace pro výrobu a výstavbu pilotního zařízení pro výzkum záchytu CO2 vysokoteplotní sorpcí s využitím procesu karbonátové smyčky.

 logo ÚJV Řež

ÚJV Řež, a.s.

Odpovědný řešitel:

      Ing. Olga Ubrá, DrSc.
      ÚJV Řež, a.s.
      Hlavní 130, 25068 Husinec- Řež
      e-mail: olga.ubra@ujv.cz
      Tel.: (+420) 226172372

Hlavní úkoly v projektu:

Vedení a řešení projektové aktivity E - Výchozí dokumentace pro výrobu a výstavbu pilotního zařízení pro výzkum záchytu CO2 vysokoteplotní sorpcí s využitím procesu karbonátové smyčky.

Zároveň se podílí na řešení aktivity B - Analýza stavu výzkumu a vývoje metod a technologie záchytu CO2 vysokoteplotní sorpcí ve světě a aktivity D - Koncepce pilotního zařízení pro výzkum záchytu CO2 vysokoteplotní sorpcí s využitím karbonátové smyčky v poloprovozních  odmínkách.

Aktualizováno: 30.3.2015 14:57, Autor: Ondřej Lanč

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi